Szkolenia

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

KSSiP na stronie internetowej utworzyła  Internetową Platformę Szkoleniową KSSiP do elektronicznej obsługi szkoleń. Platforma umożliwia m. in. zapisywanie się na szkolenia ustawiczne organizowane przez KSSiP, pobieranie materiałów szkoleniowych oraz uzyskanie zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu. Użytkownikiem platformy szkoleniowej może zostać każdy pracownik prokuratury, który utworzy na niej swój profil. Warunkiem utworzenia profilu jest posiadanie adresu e-mail. Dostęp do Platformy Szkoleniowej KSSiP możliwy jest z poziomu strony internetowej KSSiP (kssip.gov.pl), zakładka Szkolenie ustawiczne>Platforma Szkoleniowa (w tym miejscu znajduje się Regulamin korzystania z Platformy Szkoleniowej KSSiP i instrukcja użytkownika) lub bezpośrednio pod adresem http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/.

Zapisy na szkolenia w przyszłości (prawdopodobnie w 2015r)  będą odbywać się w oparciu o dane podane przez użytkowników w ich profilach. Przed przystąpieniem do zapisu na dane szkolenie należy uzyskać pisemną zgodę przełożonego na udział w szkoleniu. Jak wynika z Regulaminu przystąpienie do procedury zapisu na szkolenie jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia, że taką zgodę uzyskał.  KSSiP na podstawie danych podanych w formularzu rejestracyjnym kwalifikuje zgłaszającego na szkolenie.

W 2014 planowane jest stopniowe zamieszczanie szkoleń na Platformie Szkoleniowej. Informacje na ten temat prezentowane będą na stronie internetowej KSSiP.

Obecnie zapisy na szkolenia  odbywają się w na dotychczasowych zasadach. Wg. Harmonogramu szkoleń KSSiP nr rok 2014   przewidziane są jeszcze zapisy na 4 jednodniowe szkolenia nt. „Ochrona praw człowieka i systemu konwencyjnego”, „Konsekwencje członkostwa w UE dla praktyki orzeczniczej sędziów i prokuratorów”, które odbędą się w Sali SA w Gdańsku i „Udział prokuratora i przysługujące mu środki prawne w postępowaniu administracyjnym”, „Postępowanie z dowodami rzeczowymi i archiwizacji”(dla urzędników) które odbędą się w Sali PA.  

Na Platformie Szkoleniowej zamieszczone są materiały szkoleniowe i publikacje dot. nowelizacji procedury karnej. Korzystanie z tych materiałów możliwe jest po utworzeniu na Platformie Szkoleniowej własnego profilu, zalogowaniu i zapisaniu się zalogowanego użytkownika na szkolenie(„kurs’) pt. „Publikacje dotyczące nowelizacji KPK” w kategorii „Nowelizacja KPK”.