Oferty pracy

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dodano 04.05.2018

KONKURS NA ASYSTENTA PROKURATORA (PDF)


Dodano 27.04.2018

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY - INFORMATYK (PDF)


Dodano 02.02.2018

KOMUNIKAT KOŃCOWY KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY NA STANOWISKO INFORMATYKA


Dodano 24.01.2018

KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ - INFORMATYK


Dodano 13.01.2018

KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ - INFORMATYK


Dodano 20.12.2017

KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ - stanowisko INSPEKTOR (PDF)


Dodano 08.12.2017

KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ - stanowisko INSPEKTOR (PDF)


Dodano 06.12.2017

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY - INFORMATYK (PDF)


odano 30.11.2017

RP IV WO 1111.5.2017

KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku pierwszego etapu konkursu - selekcji wstępnej zgłoszeń na staż urzędniczy na stanowisko Inspektora w Wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym w wymiarze 1/2 etatu - Komisja Konkursowa ustaliła, iż do etapu drugiego zostali zakwalifikowani:

  • Pani Lucyna Kościńska-Pytel,
  • Pani Halina Szulc,

Drugi etap konkursu na w/w stanowisko - „praktyczny sprawdzian umiejętności” w formie pisemnego testu - zostanie przeprowadzony w dniu 7 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 38 w sali konferencyjnej, II piętro p. 236.

Kandydatów uprasza się o stawiennictwo wraz z dowodem osobistym na 15 minut przed rozpoczęciem.

 

KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ (PDF) 

Dodano 27.10.2017

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY (PDF)


 

DRUKI DO POBRANIA:

Druk - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - (PDF)

Druk - Oświadczenie o niekaralności - (PDF)