Aktualności

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 

Dodano  14.06.2018

KOMUNIKAT

      Na polecenie tutejszej Prokuratury Regionalnej funkcjonariusze bydgoskiego oddziału CBŚP dokonali zatrzymania kolejnej, szóstej już osoby w śledztwie dotyczącym procederu oszustw podatkowych. Podejrzanemu przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej, wystawienia ponad tysiąca pustych faktur, które posłużyły do uszczuplenia należności podatkowych w wysokości sięgającej 22 miliony 200 tysięcy zł., werbowania osób zajmujących się pozorowaniem działalności gospodarczej oraz prania pieniędzy w łącznej wysokości ponad 67 milionów złotych. Podejrzany był członkiem grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT w fikcyjnym obrocie komponentami do produkcji biopaliw, działającej w latach 2015 – 2016, wykorzystującej podmioty gospodarcze z terenu całego kraju. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od roku 2016 r. i wszczęte zostało na podstawie zawiadomień GIIF, w których wskazano transakcje mogące mieć związek z działaniami przestępczymi. Podjęte dziania procesowe potwierdziły słuszność tych ustaleń. Kolejne sprawdzane transakcje okazywały się mieć charakter fikcyjny, co skutkowało zatrzymaniami członków zorganizowanego procederu. Do tej pory zarzuty w tej sprawie usłyszało łącznie już 6 osób.

Podejrzanemu grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

      Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze czynności procesowe.

 

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

 

 

V EDYCJA TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

           Reprezentacja Prokuratury Regionalnej w Gdańsku kolejny raz wzięła udział w turnieju siatkarskim (V edycja) o puchar Prezesa Sądu Okręgowe w Gdańsku. Tym razem po wygraniu wszystkich spotkań w grupie, walcząc o udział w finale, po pierwszym wygranym secie, ulegliśmy jednak zeszłorocznym zwycięzcom – reprezentacji sędziów. Turniej zakończył się wygraną drużyny adwokatów.

Prok. Maciej Załęski
Rzecznik prasowy.

 

KONFERENCJA NAUKOWA

          W dniu wczorajszym, tj. 19 kwietnia 2018 r. w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się, wcześniej zapowiadana, współorganizowana przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku, konferencja naukowa pt: „Konformiści czy przestępcy w togach? Sędziowie i prokuratorzy utrwalający reżim komunistyczny.” Patronat nad wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Gośćmi konferencji byli Prokurator Przemysław Funiok Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, Prokurator Andrzej Pozorski Zastępca Prokuratora Generalnego Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku Sędzia Rafał Terlecki.

      Wystąpieniom prelegentów przysłuchiwała się licznie zgromadzona publiczność w tym przedstawiciele wyższych uczelni, służb mundurowych, sędziowie, prokuratorzy oraz przedstawiciele innych zawodów prawniczych. Druga część konferencji miała formę dyskusji panelowej. W ramach poruszanych zagadnień ukazane zostały również postawy prokuratorów, którzy aktywnie sprzeciwili się wykorzystywaniu Wymiaru Sprawiedliwości do celów politycznych.
 

Prok. Maciej Załęski
Rzecznik prasowy.

 

 

 

KOMUNIKAT

         W związku z zaplanowaną na dzień 19 kwietnia 2018r. od godz. 09.30 w Muzeum II Wojny Światowej w  Gdańsku przy Pl. Władysława Bartoszewskiego 1, konferencją  naukową, organizowaną wspólnie  przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku wraz Instytutem Pamięci Narodowej i innymi podmiotami pt. „Konformiści czy przestępcy w togach? Sędziowie i prokuratorzy utrwalający reżim komunistyczny”, mamy zaszczyt zaprosić Państwa  do udziału w przedmiotowym  przedsięwzięciu. Patronat nad konferencją objął Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.
Celem konferencji jest przybliżenie sylwetek oraz karier zawodowych wybranych sędziów i prokuratorów, którzy uczestniczyli w utrwalaniu reżimu komunistycznego w regionie gdańskim.  W toku przygotowanych prelekcji,  zostaną  przedstawione między innymi osoby i kariery zawodowe prokuratorów i sędziów, którzy dopuścili się zbrodni sądowych, przyczyniając się do śmierci bohaterów narodowych - żołnierzy niezłomnych  takich jak Feliks Selmanowicz  „Zagończyk”, czy Danuta Siedzikówna „Inka”. Nadto zostanie omówione samo pojęcie zbrodni sądowej oraz kwestia odpowiedzialności karnej za zbrodnie sądowe prokuratorów i sędziów na gruncie prawa polskiego.  W ramach konferencji ukazane zostaną również postawy prokuratorów, którzy aktywnie sprzeciwili się utrwalaniu reżimu komunistycznego za co spotkały ich szykany i represje prawnokarne.

Andrzej Golec
Prokurator Regionalny w Gdańsku

 

Polsko – niemiecka debata nt. współpracy z mediami

         Przedstawiciele Prokuratury Regionalnej oraz Okręgowej w Gdańsku, w dniu 14 marca 2018 r., wzięli udział w polsko - niemieckiej debacie pt. Sąd i media – doświadczenia, porównanie, koncepcje - zorganizowanej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w ramach partnerskiej współpracy z Wyższym Sądem Krajowym w Oldenburgu. W spotkaniu oprócz przedstawicieli różnych zawodów prawniczych z Polski uczestniczyli sędziowie z Niemiec. Debata poświęcona została wymianie doświadczeń i omówieniu zadań instytucji publicznych w zakresie współpracy z mediami.

Prok. Maciej Załęski
Rzecznik prasowy.

 

KOMUNIKAT

W dniach 22 – 23 lutego bieżącego roku odbyła się roczna narada służbowa zorganizowana przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku. W naradzie uczestniczył Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Robert Hernand, Naczelnik Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego w Gdańsku Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Olimpia Gapanowicz, Prokurator Regionalny w Gdańsku Andrzej Golec, Prokuratorzy Okręgowi z regionu gdańskiego oraz przedstawiciele Policji, Centralnego Biura Śledczego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Administracji Skarbowej.

Narada poświęcona została analizie wyników osiągniętych w roku ubiegłym przez jednostki organizacyjne prokuratury regionu gdańskiego, omówieniu postulowanych kierunków działalności w roku bieżącym oraz przeprowadzeniu szeregu narad roboczych z szefami i przedstawicielami służb współpracujących z prokuraturą i uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych.

 

Prok. Maciej Załęski
Rzecznik prasowy.

KOMUNIKAT

W dniu 27 lutego 2018 r. w siedzibie tutejszej Prokuratury Regionalnej odbyła się narada z udziałem przedstawicieli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym Pani Dyrektor KSSIP dr hab. Małgorzaty Manowskiej. Gospodarzem spotkania był Prokurator Regionalny w Gdańsku Andrzej Golec, uczestniczyli w nim przedstawiciele Prokuratur Okręgowych regionu gdańskiego, w tym patroni koordynatorzy. Tematem narady były nowe zasady funkcjonowania KSSIP, rozszerzenie oferty szkoleniowej dla prokuratorów oraz rola patronów i opiekunów praktyk w procesie kształcenia aplikantów. Spotkanie skutkowało konstruktywnymi ustaleniami w zakresie współpracy obu instytucji.

 

Prok. Maciej Załęski
Rzecznik prasowy.

 

Komunikat

dot. Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

       W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, w dniach 19 - 25 lutego 2018 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym okresie, w dniach roboczych, tj. 19-23 lutego 2018 roku w godzinach 10.00 – 14.00 w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku (ul. Wały Jagiellońskie 38) dyżurować będą prokuratorzy, którzy będą udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem bezpłatnych informacji dotyczących ich uprawnień i możliwości uzyskania pomocy, w tym również materialnej. Dyżury takie będą pełnione we wszystkich jednostkach organizacyjnych gdańskiego regionu prokuratury.

Prok. Maciej Załęski
Rzecznik prasowy.

 

Życzenia radosnych, spokojnych i pełnych nadziei Świąt Bożego Narodzenia, aby ten wyjątkowy czas, spędzony w rodzinnej i życzliwej atmosferze, był okazją do mądrej zadumy; oraz pomyślności na cały zbliżający się Nowy Rok.

 

W imieniu Kierownictwa
Prokuratury Regionalnej w Gdańsku
Prok. Maciej Załęski
Rzecznik prasowy.

 

 

 

Prokurator Regionalny w Gdańsku zarządzeniem Nr 98/2017

ustala dzień 2 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy.

 

INFORMACJA(PDF)

 

dodano  19.12.2017 r

 

Komunikat

           W dniach 20 – 24 listopada br. odbywa się II Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej www.gdansk.so.gov.pl/ii-pomorski-tydzien-edukacji-prawnej-w-sadzie-okregowym-w-gdansku, w którym uczestniczą również prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej prowadząc na terenie trójmiejskich szkół spotkania z młodzieżą i dziećmi. Prelekcję mają na celu przybliżenie tematyki podstawowych zasad funkcjonowania systemu prawnego w Polsce, w tym zakresu kompetencji poszczególnych instytucji.

dodano  21.11.2017 r

Prokurator Regionalny w Gdańsku zarządzeniem Nr 88/2017

ustala dzień 2 listopada 2017r. dniem wolnym od pracy.

dodano  27.10.2017 r

 

Reprezentacja Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wzięła udział w IV Siatkarskim Turnieju Środowisk Prawniczych Pomorza o puchar Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, który odbył się 20 października 2017 r. na hali sportowej mieszczącej się w budynku Alchemii w Gdańsku – Przymorzu.

 

 

dodano  26.10.2017 r.

 

 

 

Tydzień Mediacji - 16-20 października 2017. (PDF)

Wszystkie informacje na temat wydarzeń Tygodnia Mediacji 2017 organizowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku mogą Państwo znaleźć na stronie:

http://www.gdansk.so.gov.pl/tydzien-mediacji-2017

dodano  05.10.2017 r.

Wizyta zagranicznych sędziów.

       W dniu 13 września 2017 r. w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku gościła grupa sędziów z Niemiec, Hiszpanii i Litwy. Wizyta odbyła się w ramach programu wymiany międzynarodowej organizowanego przez European Judicial Training Network (EJTN), którego partnerem jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. W czasie wizyty zagraniczni sędziowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, na przykładzie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Sędziowie, wspólnie z Zastępcą Prokuratora Regionalnego Kajetanem Gościakiem zwiedzili również Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

 

 

dodano  20.09.2017 r

 

 

Cykl szkoleń dotyczących zwalczania oszustw podatkowych.

      Prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku w dniach 14 – 15 września 2017 r. uczestniczyli w zorganizowanym w lubelskiej siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury szkoleniu na temat „Zapobiegania i zwalczania przestępczości podatkowej”. W roli prelegenta i kluczowego eksperta projektu obejmującego przeszkolenie docelowo 850 prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratorskich z terenu całego kraju, w szkoleniu uczestniczył Naczelnik Wydziału II Prokuratury Regionalnej w Gdańsku – prok. Paweł Kołodziejski. 

 

 

 

dodano  20.09.2017 r

 

Zarządzenie Prokuratora Regionalnego w Gdańsku z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2017r. dniem wolnym od pracy. (DOC)

dodano  18.07.2017 r

 

Wizyta zagranicznych prokuratorów w ramach wymiany EJTN

        W dniach 26-30 czerwca 2017 r. Prokuratura Regionalna w Gdańsku gościła grupę dziesięciu prokuratorów z Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii i Włoch w ramach programu wymiany koordynowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, a organizowanego przez European Judicial Training Network (EJTN).

         W czasie wizyty uczestnicy wymiany zapoznali się z zasadami funkcjonowania polskiego wymiaru ścigania, na przykładzie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oraz podległych jej jednostek, a także złożyli wizyty w Sądzie Okręgowym, Komendzie Wojewódzkiej Policji , Areszcie Śledczym oraz w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Gdańsku.

 

dodano  04.07.2017 r.

 

 

Porozumienie pomiędzy

Uniwersytetem Gdańskim i Prokuraturą Regionalną w Gdańsku.

      W dniu dzisiejszym – 1 czerwca 2017 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Prokuraturą Regionalną w Gdańsku. Umowę podpisali Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała oraz Prokurator Regionalny Andrzej Golec.

      Porozumienie dotyczy współdziałania obu instytucji w zakresie między innymi opracowywania analiz i ekspertyz, organizowania szkoleń, studiów podyplomowych i konferencji oraz praktyk studenckich w poszczególnych jednostkach prokuratury.

       Współpraca w takiej formie nie tylko przyczyni się do rozwoju zawodowego kadr Prokuratury, ale z drugiej strony umożliwi również pełniejsze wykorzystanie praktycznych doświadczeń zawodowych prokuratorów w badaniach prowadzonych w ramach Uniwersytetu. Liczę też na to, że wymierne korzyści z tej współpracy, w formie poszerzonej oferty praktyk, będą atrakcyjną propozycja dla studentów – mówi Prokurator Regionalny w Gdańsku Andrzej Golec.

 

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Prokuraturą Regionalną w Gdańsku (Strona UG)

 

dodano  01.06.2017 r.

 

Reprezentacja Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wzięła udział w III Siatkarskim Turnieju Środowisk Prawniczych Pomorza o puchar Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, który odbył się 12 maja 2017 r. na hali sportowej mieszczącej się w budynku Alchemii w Gdańsku – Przymorzu.dodano  14.05.2017 r.

 

 

KOMUNIKAT

Zastępca Prokuratora Regionalnego w Gdańsku – prok. Kajetan Gościak, uczestniczył, jako prelegent w szkoleniu organizowanym przez Centralne Biuro Śledcze Policji, w ramach którego, w dniu 27 kwietnia 2017 r. wygłosił wykład na temat „Kwestii współpracy międzynarodowej w prowadzonych postępowaniach przy wykorzystaniu wspólnych zespołów dochodzeniowo – śledczych (JIT)”.

W szkoleniu uczestniczyli również Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej,
Prokurator Regionalny w Gdańsku
oraz Prokuratorzy Okręgowi we Włocławku i Bydgoszczy.

 

 


KOMUNIKAT

Przy okazji czynności realizowanych w ramach międzynarodowej pomocy prawnej przedstawiciele belgijskiej Prokuratury i Sądu odwiedzili siedzibę Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Spotkanie z Prokuratorem Regionalnym poświęcone było wymianie doświadczeń w walce z przestępczością podatkową.

 

 

dodano  14.04.2017 r.

 

Zarządzenie Prokuratora Regionalnego w Gdańsku z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2017r. dniem wolnym od pracy. (PDF)

dodano  29.03.2016 r.

Dodano  17.023.2016

KOMUNIKAT

obraz

        W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw w dniach 20 – 26 lutego 2017 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W dniach 20 - 24 lutego 2017 roku w godzinach 10.00 – 14.00 w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku (ul. Wały Jagiellońskie 38) dyżurować będą prokuratorzy, którzy będą udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem bezpłatnych informacji dotyczących ich uprawnień i możliwości uzyskania pomocy, w tym również materialnej. Dyżury takie będą pełnione we wszystkich jednostkach organizacyjnych gdańskiego regionu prokuratury. 


Dodano  18.01.2016

KOMUNIKAT

     W ramach pozakarnej działalności prokuratury, prokurator  Ewa Burdzińska, w dniu 11 lutego 2017 r.  uczestniczyła jako prelegent, w organizowanym przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku, Projekcie pod tytułem „Kursy dla lekarzy w zakresie opiniowania sądowo – lekarskiego”. Tematem wykładu było „Opiniowanie sądowo – lekarskie w sprawach cywilnych z perspektywy oczekiwań i doświadczeń własnych prokuratora”.

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano  02.01.2016

KOMUNIKAT

       Nawiązując do wcześniejszych komunikatów dotyczących działań o charakterze administracyjno – prawnym podejmowanych przez Prokuraturę w zakresie utworzenia płatnych parkingów w strefie nadmorskiej w Gdańsku, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

       W dniu 29 grudnia 2016 r. prokurator z tutejszej Prokuratury Regionalnej, działając w ramach uprawnień ustawowych, uczestniczył w rozprawie prowadzonej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, w sprawie II SA/Gd 592/16, dotyczącej skargi Gminy Miasta Gdańsk na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego nr PN-I.4131.27.2016.LL z 22 sierpnia 2016 r. stwierdzające nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 602/16 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowy celem zorganizowania płatnego postoju pojazdów. Prokurator przedstawił pogląd zbieżny ze stanowiskiem Wojewody Pomorskiego wyrażonym w odpowiedzi na skargę i kwestionującym zarzuty podniesione przez Gminę Miasta Gdańska.

            Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem  z 29 grudnia 2016 r. oddalił skargę Gminy Miasta Gdańsk.

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

 

 

Życzenia radosnych, spokojnych i pełnych nadziei Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w rodzinnej i życzliwej atmosferze oraz pomyślności

na cały zbliżający się Nowy Rok.

 
 
 
W imieniu Kierownictwa
Prokuratury Regionalnej w Gdańsku
Prok. Maciej Załęski
Rzecznik prasowy.
 
dodano  22.12.2016 r.

 

 

Na stronie Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem:

http://gdansk.so.gov.pl/nie-unikaj-komornika-vi-dzien-otwarty-komornikow-sadowych-22-listopada-2016-r

znajduję się komunikat na temat:

„Nie unikaj komornika!” – VI Dzień Otwarty Komorników Sądowych (22 listopada 2016 r.)

dodano  22.11.2016 r.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. "NIEBIESKA LINIA"(PDF)

 

INFORMACJA O INTERWENCJI (PDF)

dodano  16.11.2016 r.

                W ramach realizacji harmonogramu zadań Prokuratury Regionalnej w Gdańsku w okresie pomiędzy 4 listopada a 8 grudnia 2016 r. Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej tutejszej Prokuratury Regionalnej prok. Paweł Kołodziejski przeprowadzi dla prokuratorów wszystkich Prokuratur Okręgowych regionu gdańskiego cykl szkoleń pod tytułem „Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych o przestępstwa związane z procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku VAT oraz innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku”.

            Celem prowadzonych szkoleń jest zapewnienie podwyższenia jakości i efektywności prowadzonych postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących tego rodzaju przestępstw.

 

dodano  08.11.2016 r.

 

           W dniach 2 i 3 listopada 2016 r. w Gdańsku - Sobieszewie, w ramach szkolenia zorganizowanego przez Izbę Skarbową w Gdańsku dla kierownictwa Izb Skarbowych w Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie i Warszawie, Urzędów Kontroli Skarbowej w Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie i Warszawie oraz Izb Celnych w Gdyni, Toruniu, Olsztynie i Warszawie; Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prok. Paweł Kołodziejski oraz Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy prok. Jerzy Duży przeprowadzili szkolenie pod tytułem "Przestępstwa skarbowe w praktyce organów ścigania".

          W trakcie szkolenia, w związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi nad przepisami o Krajowej Administracji Skarbowej, poruszono między innymi problematykę konsolidacji administracji podatkowej, skarbowej i celnej oraz uprawnień procesowych nowego organu.

dodano  07.11.2016 r.

           Reprezentacja Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wzięła udział w II Siatkarskim Turnieju Środowisk Prawniczych Pomorza o puchar Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, który odbył się 28 października 2016 r. na hali sportowej mieszczącej się w budynku Alchemii w Gdańsku – Przymorzu. Drużyna w półfinale przegrała ze zwycięzcami całego turnieju – reprezentacją adwokatów.dodano  03.11.2016 r.

      

           W dniach od 24 do 28 października 2016 roku w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku gościła grupa prokuratorów z Hiszpanii i Niemiec, którzy przebywali w Polsce na dwutygodniowej wymianie stażowej organizowanej przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judical Training Network - EJTN) oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

          W ramach tygodniowego pobytu w Gdańsku goście mieli możliwość zapoznania się z pracą polskich prokuratorów oraz Policji, a także brania udziału w charakterze obserwatorów w rozprawach prowadzonych przed gdańskimi sądami. Prokuratorzy uczestniczyli również w spotkaniach z udziałem Prokuratora Regionalnego w Gdańsku oraz Prokurator Okręgowej w Gdańsku.


            W związku z zaproszeniem wystosowanym przez Kierownika Zakładu i Katedry Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku Pana dr hab. med. Zbigniewa Jankowskiego prokuratorzy mieli możliwość zapoznania się również z funkcjonowaniem tej placówki, wyposażeniem poszczególnych pracowni oraz zakresem wykonywanych tam opinii.  Dzięki uprzejmości Dyrektora Zakładu Karnego w Gdańsku – Przeróbce Pana płk Zbigniewa Olborskiego  goście odwiedzili także tę placówkę penitencjarną, gdzie między innymi w ramach przedstawionej  prezentacji pozyskali wiedzę na temat funkcjonowania polskiego systemu więziennictwa. W czasie wolnym prokuratorzy odwiedzili również takie miejsca jak Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku oraz funkcjonujące na terenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Muzeum Kryminalistyki.

dodano  02.11.2016 r.

 

Zarządzenie nr 58/2016 Prokuratora Regionalnego w Gdańsku z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia dnia 31 października  2016r dniem wolnym od pracy. (PDF)

dodano  25.10.2016 r.

 

Prokuratura Regionalna w Gdańsku

zamierza w najbliższym czasie ogłosić zamówienie publiczne na przystosowanie budynku przy ul Elżbietańskiej 2 w Gdańsku do potrzeb prokuratury.

Przewiduje się wykonanie zadania w trybie projektuj – buduj.

Obiekt, który ma podlegać przystosowaniu będzie udostępniony zainteresowanym w dniach:

30 sierpnia 2016r w godz. 10:00 – 11:00;

02 września 2016r w godz. 08:00 – 10:00;

05 września 2016r w godz. 13:00 – 15:00.

 

Przybycie należy uprzednio zgłosić drogą elektroniczną na adres:

Wydz_5@gdansk.pr.gov.pl

 

w celu ustalenia dokładnej godziny wizyty.Prokuratura Regionalna w Gdańsku

zamierza w najbliższym czasie ogłosić zamówienie publiczne na przystosowanie budynku przy ul Elżbietańskiej 2 w Gdańsku do potrzeb prokuratury.

Przewiduje się wykonanie zadania w trybie projektuj – buduj.

Obiekt, który ma podlegać przystosowaniu będzie udostępniony zainteresowanym w dniach:

30 sierpnia 2016r w godz. 10:00 – 11:00;

02 września 2016r w godz. 08:00 – 10:00;

05 września 2016r w godz. 13:00 – 15:00.

 

Przybycie należy uprzednio zgłosić drogą elektroniczną na adres:

Wydz_5@gdansk.pr.gov.pl

w celu ustalenia dokładnej godziny wizyty.

dodano  26.08.2014r.

 

Przestępczość w podatku od towarów i usług

– praktyczne aspekty współpracy organów i służb.

 

W dniach 6-8 czerwca 2016 r. Prokurator Regionalny w Gdańsku zorganizował warsztaty szkoleniowe pt. Przestępczość w podatku od towarów i usług – praktyczne aspekty współpracy organów i służb.

Pierwszego dnia szkolenia z uczestnikami spotkał się Pan Bogdan Święczkowski - I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy.

Istotny wkład merytoryczny wniosły wystąpienia: Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej - prokuratora Przemysława Funioka oraz Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej – prokuratora Michała Ostrowskiego.

 W ramach zmian wniesionych przez ustawę Prawo o Prokuraturze zostały  utworzone dwie specjalistyczne komórki organizacyjne: I Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz II Wydział do Spraw Przestępczości Finansowej i Skarbowej.

To właśnie w I Wydziale  do Spraw Przestępczości Gospodarczej jest prowadzone jedno z największych śledztw w kraju znanej jako Pomocna Pożyczka, Skarbiec i Pożyczka Gotówkowa.  Liczba samych tylko osób pokrzywdzonych wynosi ponad 18.000.  Śledztwo toczy się równolegle przeciwko 165 podejrzanym, którymi są pracownicy tej firmy. Czynności procesowe są podejmowane w stosunku do wszystkich podejrzanych. W sprawę zaangażowani są funkcjonariusze policji z całego kraju, którzy przesłuchują świadków  spoza Gdańska.

 

Prowadzenie spraw o tak znaczącym kręgu podmiotowym wymaga nie tylko wiedzy lecz także właściwej organizacji pracy w prokuraturze oraz innych służbach biorących udział w szkoleniu, którego celem było ponadto i podniesienie efektywności ścigania tego typu przestępczości.

dodano  20.06.2016 r.

Zarządzenie nr 18/2016 Prokuratora Regionalnego w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oraz zadań komórek organizacyjnych. (PDF)

dodano  29.04.2016 r.

    Decyzją Pana Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego z dnia 19 kwietnia 2016 r. na stanowisko prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Gdańsku z dniem 22 kwietnia 2016 r. zostali powołani. :

1.      Aleksandra Badtke

2.      Zbigniew Baranowski

3.      Andrzej Błażejak

4.      Grażyna Bobryk

5.      Katarzyna Brzezińska

6.      Przemysław Czerski

7.      Marzena Czyżyk

8.      Ewa Daliga

9.      Beata Homa

10. Mirosław Kido

11. Elżbieta Knitter

12. Paweł Kołodziejski

13. Janina Macińska

14. Zbigniew Niemczyk

15. Krzysztof Nowicki

16. Paweł Pik

17. Grzegorz Pluto

18. Piotr Przytuła

19. Mirosław Puto

20. Lilianna Stojek

21. Piotr Styczewski

22. Bogdan Szegda

23. Wojciech Szelągowski

24. Krzysztof Trynka

25. Joanna Władyczyn-Hojda

26. Maciej Załęski

27. Zmitrowicz Paweł

28. Ewa Tramowska-Guzek 

dodano  22.04.2016r.

 

Zarządzenie nr 17/2016 Prokuratora Regionalnego w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia  dnia 2 maja 2016r. dniem wolnym od pracy.

dodano  21.04.2016r.

Decyzją Pana Andrzeja Golca – Prokuratora Regionalnego w Gdańsku  z dnia 13 kwietnia  2016 r.  pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku zostało powierzone prokuratorowi Wojciechowi Szelągowskiemu. 

dodano  13.04.2016r.

       Decyzją Pana Zbigniewa Ziobro - Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego z dnia 11 kwietnia 2016 r. do pełnienia funkcji Prokuratora Okręgowego w Słupsku została powołana z dniem 13 kwietnia 2016r. Pani prokurator Katarzyna Mądry.

dodano  13.04.2016r.

 

     Decyzją Pana Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego z dnia 07 kwietnia 2016 r. do pełnienia funkcji Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Gdańsku oraz Prokuratorów Okręgowych regionu gdańskiego zostali powołani z dniem 11 kwietnia 2016r. :

Pan Dariusz Popieniuk – Zastępca Prokuratora Regionalnego
 
Pan Jerzy Duży – Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy
 
Pan Leszek Gabriel – Prokurator Okręgowy w Elblągu
 
Pani Teresa Rutkowska-Szmydyńska  - Prokurator Okręgowy w Gdańsku
 
Pan Artur Krause – Prokurator Okręgowy w Toruniu 
 
Pani Justyna Plechowska-Łukowska  - Prokurator Okręgowy we Włocławku
 
 

dodano  11.04.2016r.

          Decyzją Pana Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego z dnia 22 marca 2016 r. do pełnienia funkcji Prokuratora Regionalnego oraz Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Gdańsku zostali powołani z dniem 24 marca 2016r. :

Pan Andrzej Golec – Prokurator Regionalny

Pan Kajetan Gościak – Zastępca Prokuratora Regionalnego

 

dodano  25.03.2016 r.

 

           Z dniem 4 marca 2016 r., na podstawie art. 29 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 178), zniesione zostały prokuratury apelacyjne i utworzone prokuratury regionalne. Zgodnie z art. 30 wskazanej wyżej Ustawy, do dnia powołania prokuratorów prokuratur regionalnych, ich zadania w prokuraturach regionalnych wykonują prokuratorzy dotychczasowych prokuratur apelacyjnych. W związku z powyższym w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, prokuratorzy byłej Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku wykonują zadania należące dotychczas do Wydziałów I, II, i IV. Wydział V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji został włączony do  struktury Prokuratury Krajowej - Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

       Prokuratura Regionalna w Gdańsku została utworzona na podstawie § 2 pkt 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2016r. poz. 270) - w oparciu o delegację ustawową zawartą w dyspozycji art. 35 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177).

dodano  25.03.2016 r.

 

 

 

OBCHODY TYGODNIA POMOCY OSOBOM
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM !

 

                W dniach od 22 do 26 lutego 2016r. w godzinach 10.00-14.00 w Prokurtaurze Regionalnej w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 38, dyżurujący prokurtaor, będzie udzielał osobom pokrzywdzonym przestępstwem bezpłatnych informacji dotyczących ich uprawnień i możliwości uzyskania pomocy, w tym pomocy materialnej. Dyżury pełnione będa również we wszystkich prokurtaurach okręgu regionu gdańskiego.


 

dodano  04.02.2016r.

 

Konferencja - Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony, z 12.02.2015 r.

 

Zarządzenie nr 139/15 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy.(PDF)

dodano  20.11.2015r.

 

OBCHODY TYGODNIA POMOCY OSOBOM
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM !

 

                W dniach od 23 do 27  lutego 2015 r., odbędą się OBCHODY TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM. W tym okresie osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą w godzinach 10.00 – 14.00 w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 38, uzyskać bezpłatne  informacje dotyczące uprawnień i możliwości uzyskania pomocy, w tym pomocy materialnej. W dniu 24 lutego 2015 r. dyżur będzie pełniony wspólnie z psychologiem.


Baza podmiotów udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

dodano  12.02.2015r.

 

Konferencja - Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony, z 12.02.2015 r.

           dodano  12.02.2015r.

Pismo Rzecznika Prasowego do Dziennika Bałtyckiego, z 13.06.2014 r.
 

          w nawiązaniu do artykułu Drugie dno marchewkowej zagadki, czyli niewesoły obraz ułożony z puzzli

czytaj więcej...
dodano  13.06.2014r.

Pismo Rzecznika Prasowego do Gazety Pomorskiej, z 14.02.2014 r.
 

          w nawiązaniu do artykułu Rodzinne sentymenty szefa rady miasta

czytaj więcej...
dodano  14.02.2014r.

Pismo Rzecznika Prasowego do Gazety Wyborczej, z 03.01.2014 r.
 

          w nawiązaniu do artykułu Prokuratura gra w farsie

czytaj więcej...
dodano  03.01.2014r.

Prokurator Wojciech Wróbel - Finalistą Konkursu Prokurator Roku 2012.

 

           W dniu 22 października 2013 roku, w Prokuraturze Generalnej w Warszawie ogłoszono wyniki I Konkursu Prokurator Roku. Do ścisłego finału zostali wybrani między innymi prok. Wojciech Wróbel z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i prok. Sławomir Dzięcielewski z Prokuratury Rejonowej w Pucku.

czytaj więcej...
dodano  23.10.2013r.

20 lat Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

 

           W dniu 21 czerwca 2013 roku, w Sali Konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 20 rocznicy utworzenia Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

czytaj więcej...
dodano  21.06.2013r.

Powołanie Prokuratora Rejonowego Gdańsk Wrzeszcz w Gdańsku.

 

           W dniu 16 listopada 2012 roku w siedzibie Prokuratury Generalnej w  Warszawie Prokurator Generalny uroczyście powołał do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego Gdańsk Wrzeszcz w Gdańsku Panią Jolantę  Janikowską – Matusiak.

           W uroczystości wzięli również udział Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz i Dyrektor Departamentu Kadr Prokuratury Generalnej Krzysztof Kozdronkiewicz.

 

Modernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Brodnicy.

 

           W dniu 12 listopada 2012r. nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej siedziby Prokuratury Rejonowej w Brodnicy mieszczącej się przy ul. Wiejskiej 4.

           W uroczystościach wzięli udział m.in. Prokurator Generalny Andrzej Seremet, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz, Prokurator Regionalny w Gdańsku Ireneusz Tomaszewski oraz Prokurator Okręgowy w Toruniu Wiesława Zyman.

           Nowa siedziba Prokuratury Rejonowej w Brodnicy, pomimo trudności budżetowych, została gruntownie wyremontowana, co ułatwi dostęp mieszkańcom Brodnicy do urzędu państwowego, jakim jest  prokuratura, jak również zapewni godne warunki pracy prokuratorom i pracownikom tej jednostki, co podkreślił Prokurator Generalny. 

           Do użytku budynek zostanie oddany w styczniu 2013r.

Prokuratura Rejonowa w Brodnicy

Budynek P.R. w Brodnicy po remoncie

 

 

 

                W ramach realizacji harmonogramu zadań Prokuratury Regionalnej w Gdańsku w okresie pomiędzy 4 listopada a 8 grudnia 2016 r. Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej tutejszej Prokuratury Regionalnej prok. Paweł Kołodziejski przeprowadzi dla prokuratorów wszystkich Prokuratur Okręgowych regionu gdańskiego cykl szkoleń pod tytułem „Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych o przestępstwa związane z procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku VAT oraz innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku”.

            Celem prowadzonych szkoleń jest zapewnienie podwyższenia jakości i efektywności prowadzonych postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących tego rodzaju przestępstw.

 

dodano  08.11.2016 r.

 

Tydzień Mediacji - 16-20 października 2017. (PDF)

Wszystkie informacje na temat wydarzeń Tygodnia Mediacji 2017 organizowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku mogą Państwo znaleźć na stronie:

http://www.gdansk.so.gov.pl/tydzien-mediacji-2017

dodano  05.10.2017 r.